ДЕТСКА ГРАДИНА № 18 ПЧЕЛИЦА
град КАЗАНЛЪК

Педагогически форуми

  • Национална конференция по проект " Да се храним разумно "- проведе се на 01-02.10.2017 год. в град Бургас и бе организирана от БД " Син флаг " . Основен лектор на конференцията бе Тереза Чайкова от Република Чехия , координатор на Международния проект " WE EAT RESPONSIBLY ". В нея взеха участие учител Кремена Караиванова и старши учител Зорница Генова.
  • Шестата национална конференция „Насърчаване на четенето“- Събитието се проведе от 27 до 30 септември в град Хисаря. Организатор на Конференцията е Център за развитие на човешките ресурси – Национална агенция по програма „Еразъм+“. В него участва Евгения Ангелова - главен учител в ДГ"ПЧЕЛИЦА" гр. Казанлък. Детската градина бе единствена от област Стара Загора , поканена за участие във форума и за втора поредна година неин представител бе г-жа  Е. Ангелова. Тя представи материал на тема: "ЗАЕДНО, СТЪПКА ПО СТЪПКА ПО ПЪТЯ КЪМ ЧЕТЕНЕТО"zaedno step by step
  • Обучение на Ресурсни учители по програма „Еразъм+“ и дейност eTwinning,06 – 08 юни 2017, град Стара Загора. В ролята на обучители в събитието взеха участие г-жа Надежда Цочева- директор на ДГ № 18 "Пчелица" и логопеда Светлана Берова. Те представиха технологията и резултатите от проведен ранен скрининг с децата от 3-3,6  годишна възраст, посещаващи детската градина. Презентация
  • Петата национална конференция „Насърчаване на четенето”, 18-21 октомври 2016 г., Град София, резиденция "Бояна" на тема "Различното четене". На конференцията  присъстваха г-жа Надежда Цочева – директор на ДГ и Евгения Ангелова – главен учител. На събитието бе представен опита на детското ни заведение по проблема за насърчаване на четенето. Подробна информация Презентация
  • Трети международен педагогически форум - 10 и 11 април, 2017 г. в гр. Асеновград: „Класика и иновации в педагогическата практика”.Форумът е под патронажа на г-н д-р Емил Караиванов – кмет на Община Асеновград и под научното ръководство на доц. д-р Стефка Динчийска - Тракийски университет - Стара Загора и преподаватели от Педагогически факултет на ПУ “П. Хилендарски” - гр. Пловдив. В рамките на форума  се представят опит, идейни проекти, добри практики, разработки и доклади. На форума ще присъства Евгения Ангелова – главен учител. Евгения Ангелова ще представи доклад на тема: е Twinning ПРОЕКТИТЕ, ИНОВАТИВНО СРЕДСТВО ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА АГРЕСИВНОСТТА У ДЕЦАТА - Доклад;  Презентация