ДЕТСКА ГРАДИНА № 18 ПЧЕЛИЦА
град КАЗАНЛЪК

НОВ ЕВРОПЕЙСКИ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЕКТ "TERRA VITA"

През септември ДГ "Пчелица" Казанлък ще стартира третия си европейски образователен проект. Заедно с учители, университетски преподаватели, представители на НПО, родители и представители на местната власт от седем европейски страни - България, Гърция, Словения, Хърватска, Полша, Румъния и Испания, ще се споделят добри педагогически практики за работа с деца със специални потребности и приобщаването им в образователната среда.

Заглавието на проекта е TERRA VITA и е абревиатура от думите, които най-добре отразяват философията на авторите на проекта - толерантност, образование, отговорност, възможности, жизненост, талант, инициатива, действие...

Координатор на проекта е ДГ "Мечо Пух", Казанлък, а финансирането по програма Еразъм + на ЕК е 148070 евро.