ДЕТСКА ГРАДИНА № 18 ПЧЕЛИЦА
град КАЗАНЛЪК

Прием

 

ОБЯВА

Детска градина № 18 „Пчелица“, град Казанлък  обявява, че  за учебната 2018/2019 година ще се спазва  процедурата по прием на деца в детските градини, която ще се извършва чрез системата за електронен прием в детските градини на територията на община Казанлък: https://dg.kazanlak.bg. Информация за свободните места за всяка възрастова група се публикува на посочената страница преди всяко класиране.

Отговорност на родителите/настойниците е да следят информацията за прием на децата и да спазват сроковете за кандидатстване, потвърждаване на приема и записване в детските градини.

 

 

С уважние,

НАДЕЖДА ЦОЧЕВА

Директор на ДГ № 18 “Пчелица”