ДЕТСКА ГРАДИНА № 18 ПЧЕЛИЦА
град КАЗАНЛЪК

Прием

 

ОБЯВА

Детска градина № 18 „Пчелица“, град Казанлък  обявява,  за учебната 2017/2018 година,  свободни места за Първа възрастова група:

-          11 места в основната сграда в град Казанлък и

-          5 места във филиала в с.Бузовград.

В първа група ще се приемат деца родени през 2014г.

Документи за записване ще се приемат, всеки работен ден,  в основната сграда на детската градина в град Казанлък, кв. „Васил Левски“, в периода от 11 април 2017г. -  до 30 април 2017г.  от 8,30 - 12,30 ч. и от 13,30 – 17.30 ч.

Всички необходими документи  и регламента за прием са подробно разписани  в Наредба №9 за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Казанлък.

Наредбата може да намерите:

-           на сайта на Общински свет Казанлък  https://obs.kazanlak.bg/page-5748.html

-           на информационните табла във фоайетата в  основната сграда и филиала  на детската градина

 

 

С уважние,

НАДЕЖДА ЦОЧЕВА

Директор на ДГ № 18 “Пчелица”