ДЕТСКА ГРАДИНА № 18 ПЧЕЛИЦА
град КАЗАНЛЪК

Да намалим отпадъците

                                           Eco-Schools - Wrigley Company Foundation ‘Litter less’ Campaign

 

   Проект „Да намалим отпадъците“ се изпълнява по международна програма „ЕКОУЧИЛИЩА“ на Фондацията за Екологично Образование /FEE/. На национално ниво тя се ръководи от Българско движение „Син флаг“. В програмата вземат участие над 80 организации от повече от 70 страни.

   Програмата има за цел да даде възможност на децата да реализират промяната, от която се нуждае нашият устойчив свят, като ги ангажира в забавно учене чрез действие.

   Методологията на програма „Екоучилища“ включва седем стъпки, които всяко учебно заведение трябва да предприеме.Процесът включва широк кръг от заинтересовани страни, но учителите и децата играят водеща роля . Целта е да се формира критично мислене, знания, умения и нагласи, да се поставят основите на екологично възпитание, като се изградят нови модели на поведение.

    Темата на проектът дава възможност на децата да повишат информираността си за въздействието на отпадъците върху околната среда, да се увеличат техните знания и практически умения  в предотвратяване на замърсяването и управлението на отпадъците, които детското заведение генерира.

    Детското ни заведение работи по проектното предложение вече две учебни години  2015/2016г и 2016/2017г.

Да намалим отпадъците - Изображение 1