ДЕТСКА ГРАДИНА № 18 ПЧЕЛИЦА
град КАЗАНЛЪК

Големия лов на растения

      „Големия лов на растения“ е образователен проект за биоразнообразието на Програма „Екоучилища“ и Toyota , съвместно с Ботанически градини Кю.  Той се фокусира  върху биоразнообразието с особено ударение върху растенията и свързаните с тях видове.

       Дейностите, които този вълнуващ проект предлага, ще ръководят децата през редица научни процеси, ще ги научи на изграждане на технически умения и разбиране, развиване на критично мислене, както и ще им даде възможността да дадат своя принос към науката и опазването на околната среда. А също така ще насърчи децата да изследват заобикалящата ги природа.

      Големият лов на растения предлага безопасни, но все пак стимулиращи възможности за училищни проучвания и изследвания на местни растения.

      Разбирането на местната флора на една страна, разнообразието между различните видове и това как растенията и животните се адаптират към околната среда е от решаващо значение за системната ни грижа за планетата.

        Дейностите , извършвани по време на проекта имат логическа връзка с всички останали образователни направления от учебната програма на ДГ „Пчелица“ .

        Дейностите в Големият лов на растения ще бъдат  извършени в двора на Детска градина „Пчелица“ , база с. Бузовград . При изучаването на местообитанията и дивата природа в тях децата (и възрастните) ще бъдат насърчавани да разглеждат и обсъждат подходящи начини на поведение.

        Работата по проекта започна през м. Ноември 2016г.