ДЕТСКА ГРАДИНА № 18 ПЧЕЛИЦА
град КАЗАНЛЪК

Истории с Lego

Този проект бе създаден по време на семинар за професионално развитие по дейност  eTwinning „Talent based learning Professional Development Workshop for PRIMARY school teachers от 05 – 07.06.2015г. Хазелт, Белгия. Цел на проекта бе да се пресъздадат сцени с помощта на блокчета Lego (насочен към деца/ученици от 4 до 6 годишна възраст). Сюжетът се определяше с помощта на колело на късмета. След това пресъздадените сцени  се изпращаха на съответното друго училище/детска градина, които имаха за задача да довършат историята. По този начин, посредством взаимната работа на учениците/децата от партньорските училища/детски градини – от Полша, Испания и България, бяха създадени истории, базиращи се на тези сцени (използвайки IT технологии и чужди езици – английски, испански, полски, български). За осъществяването на целите бяха предвидени дейности

https://twinspace.etwinning.net/12944/pages/page/74542 ; https://twinspace.etwinning.net/12944/pages/page/119134,

които успешно реализирахме с екипа, работещ по проекта на европейско ниво/ Лидия - Испания, Барбара и Илона – Полша и Евгения - България и конкретно за детското ни  заведение: втора възрастова  група с учители : Е.Ангелова и Кр.Костова.

 Готовите продукти редовно  се публикуваха в eTwinning портала. Дейностите по проекта бяха част от преднамерени-игрово познавателни и преднамерени-практически ситуации, включени в образователно-възпитателната Програма за съответната възраст.

     Освен активна  дейност с децата, наши партньори бяха и родителите. С тях предварително бяха проведени индивидуални разговори, споделяхме редовно впечатления, предоставяхме на тяхното внимание дейностите, които предлагаха нашите партньори и това, което създавахме ние.

     Всички проведени дейности са реализирани  и представени като презентации, снимков материал или текст и са публикувани в eTwinning портала. / https://twinspace.etwinning.net/14949/home /.

 

Истории с Lego - Изображение 1