ДЕТСКА ГРАДИНА № 18 ПЧЕЛИЦА
град КАЗАНЛЪК

Обичам и пазя гората и водата

 Проект „Обичам и пазя гората и водата“ се изпълнява по Програма „Учим за гората“ на Фондацията за Екологично Образование /FEE/.

          Програмата стартира през 1999г.по идея на програмите „Гората в училище“ в Норвегия, Швеция и Финландия. Българско Движение „Син флаг“ е един от пионерите  за налагането й в България и международен мащаб в сътрудничество с FEE.

         Екологичното образование, осъществявано от Програмата „Учим за гората“ има за задача да подготви и възпита всеки човек така, че той в своята трудова дейност, в своя бит и отдих, в своето гражданско поведение, да не уврежда гората, а да я пази обича и обогатява като съществена част от заобикалящата ни естествена среда.

        Темата на проекта е провокирана от необходимостта за повишаване компетентността на учителите, подобряване организацията и резултатите  на възпитателно – образователната работа в учебните заведения  в полза на децата по този проблем.

        Проектът дава възможност на децата да се насладят на природата навън, да я преживеят и наблюдават. Насърчава позитивните   преживявания сред природата и развитие на позитивно отношение към нея и горите. Стимулира стремеж за постигане на знания и разбиране на екологичния цикъл. Провокира емоционалната привързаност към горите и мотивира дейностите сред природата.

        Детското ни заведение работи успешно по проекта през последните две учебни години 2015/2016г. и 2016/2017г

Обичам и пазя гората и водата - Изображение 1