ДЕТСКА ГРАДИНА № 18 ПЧЕЛИЦА
град КАЗАНЛЪК

Приказкичудесни в календари интересни

          Този проект бе създаден по време на обучение за директори 10-12.11.2015г. Боровец. Идеята му бе: създаване на общ продукт - природен календар, илюстриран с продукти от детското творчество/ колективна апликация или рисунка за всеки от сезоните/ и подкрепен със съвместно измислени приказки за четирите сезона.

        Партньорски екипи от  България: Казанлък ОДЗ №18 „Пчелица” - Евгения Ангелова 4-5год.; Враца ОДЗ „Звънче“ -  Николинка Гигова 5-6 год.; Бургас ОДЗ №12 „Радост“-  Светла Гугучкова 5-6 год. и Благоевград ОДЗ №1 „Синчец“ - Симона Митова 5-6год., работиха за успешното протичане на проекта по предварително изготвен план.