ДЕТСКА ГРАДИНА № 18 ПЧЕЛИЦА
град КАЗАНЛЪК

Европейски образователен проект

През септември ДГ "Пчелица" Казанлък  стартира третия си европейски образователен проект. Заедно с учители, университетски преподаватели, представители на НПО, родители и представители на местната власт от седем европейски страни - България, Гърция, Словения, Хърватска, Полша, Румъния и Испания, ще се споделят добри педагогически практики за работа с деца със специални потребности и приобщаването им в образователната среда.

Заглавието на проекта е TERRA VITA и е абревиатура от думите, които най-добре отразяват философията на авторите на проекта - толерантност, образование, отговорност, възможности, жизненост, талант, инициатива, действие...

Координатор на проекта е ДГ "Мечо Пух", Казанлък, а финансирането по програма Еразъм + на ЕК е 148070 евро.

Първата работна среща ще се проведе в края на м.октомври в нашата детска градина. Ще имаме удоволствието да бъдем домакини на работна среща на тема: "Осигуряване на подкрепяща образователна среда чрез използване на метода на Монтесори".

 Първа работна среща

DOKLAD 1VA SRESHTA KAZANLAK

Презентация за детската градина

От 20.11.2017г. до 24.11.2017г.  екип от ДГ № 18 „ПЧЕЛИЦА“ -град Казанлък, в състав Надежда Цочва – директор, Евгения Ангелова – гл.учител и Кремена Караиванова - учител се включи в първата LTT среща по ЕОП "TERRA VITA"в гр. Патра, Гърция.

Европейски образователен проект - Изображение 1Европейски образователен проект - Изображение 2