ДЕТСКА ГРАДИНА № 18 ПЧЕЛИЦА
град КАЗАНЛЪК

Украшение - волшебство воды

        Проектът „Украшение – волшебство воды“ целеше създаване на изложба чрез използване на различни изобразителни техники в активно сътрудничество с  партньорски екипи от Армения, Латвия, Литва и Полша.

        Успяхме да разкрием възможност за равен достъп и обмен на педагогически опит на международно ниво.

        Повишихме  компетенциите и уменията на учителите за работа с ИКТ.

        Създадохме интерес и любов към изобразителната дейност. Развихме умения, които дават възможност на децата творчески да се изявят, като отразяват своите наблюдения, впечатления и преживявания по темата „Снежинка”. 

      Освен активна  дейност с децата, наши партньори бяха и родителите. С тях предварително бяха проведени индивидуални разговори, споделяхме редовно впечатления, предоставяхме на тяхното внимание дейностите, които предлагаха нашите партньори от Армения и Латвия.

      Всички проведени дейности са представени като презентации или снимков материал и са публикувани в eTwinning портала.

      Проекта приключи през месец януари с организиране на изложба „ Снежинка”, какъвто бе и крайния резултат, заложен в проекта. На финала от предварителните пет партньора, останахме само България, Латвия и Армения.

      Проекта бе награден със знак за качество от национално звено за координация eTwinning Label – Литва  и Латвия.