ДЕТСКА ГРАДИНА № 18 ПЧЕЛИЦА
град КАЗАНЛЪК

Екип

Директор

  Надежда Цочева

Яслена група

мед.сестра Елена Савова

мед. сестра Иванка Колева

ПВ Емилия Тодорова

 

Първа  група 3г.

ст.учител Мариана Петкова

ст.учител Цветомира Танева

ПВ Донка Софева

ПВ Емине Бъйъклъ

Втора  група 4 г.

ст.учител Марияна Георгиева

учител  Ирена Узунова

ПВ Ивелина Димова

Трета група 5 г .

ст.учител Мария Бобонкова

учител  Кремена Караиванова

ПВ  Тянка Бакърджиева

 

Четвърта група 6г.

гл. учител Евгения Ангелова

ст.учител  Красимира Костова

ПВ Лина Чан

 

Разновъзрастова  група 2-5 г.

 

учител Теодора Петкова

 учител  Силвия Узунчева

ПВ Петя Терзиева

 

 Трета и  Четвърта  

подготвителна група

ст.учител Зорница Генова 

ст.учител Гюлтен Ибиш

ПВ Събка Николова

Музикален ръководител

ст. учител Румелия Христова

 

Логопед

Светлана Берова

 

Ресурсен учител

Кремена Караиванова

 

ЗАС

 

Гита Георгиева

Готвач

 

Недялка Генова

ПВ

 

Донка Койчева

Огняр

 

Иван Кирев

Счетоводител 0,5

Анелия Иванова

 

домакин

 

Таня Топалова

Готвач / огняр

 

Катя Баракова

Общ работник

 

Митко Бараков

Работник кухня

 

Събка Пашова