ДЕТСКА ГРАДИНА № 18 ПЧЕЛИЦА
град КАЗАНЛЪК

Екип

Директор

Надежда Цочева

 

Яслена група

мед.сестра Елена Савова

мед. сестра Иванка Колева

ПВ Емилия Тодорова

ПВ Емине Бъйъклъ

 

Първа  група 3г.

 

гл.учител Евгения  Ангелова

ст.учител Красимира Костова

 

 ПВ Лина Чан

ПВ Емине Бъйъклъ

Втора  група 4 г.

ст.учител Мариана Петкова

ст.учител Цветомира Танева

 

 

 ПВ Донка Софева

 

Трета група 5 г .

ст.учител Мариана Георгиева

учител  Ирена Узунова

 

ПВ  Ивелина Димова

 

 

Четвърта група 6г.

ст.учител Мария Бобонкова

ст.учител  Кремена Караиванова

ПВ Тянка Бакърджиева

 

Разновъзрастова  група 2-5 г.

 

учител Теодора Петкова

 учител  Силвия Узунчева

ПВ Петя Терзиева

 

Трета и  Четвърта  

подготвителна група

ст.учител Зорница Генова 

ст.учител Гюлтен Ибиш

ПВ 

Музикален ръководител

ст. учител Румелия Христова

 

Логопед

Кремена Рачева

 

Ресурсен учител

Психолог

Кремена Караиванова

Ани Стефанова

 

     

ЗАС

 

Гита Георгиева

Готвач

 

Недялка Генова

ПВ

Помощник на учителя

 

Донка Койчева

Радостина Шопова

Огняр

 

Иван Кирев

Счетоводител 0,5

Анелия Иванова

 

домакин

 

Таня Топалова

Готвач / огняр

 

Катя Баракова

Общ работник

 

Митко Бараков