ДЕТСКА ГРАДИНА № 18 ПЧЕЛИЦА
град КАЗАНЛЪК

История

     ДГ № 18  “Пчелица” е общинска детска градина. Състои се от основна сграда в град Казанлък и филиал в с.Бузовград.  Град Казанлък е център на прочутата по своята хубост Розова долина и долината на Тракийските царе. В ДГ№ 18„Пчелица”   има седем  групи,  в които се обучават и възпитават 195  деца  на възраст от 2-7 г. Децата  са с различен етнически произход и социален статус, затова и една от целите на педагогическия екип е да осигури равен шанс и еднакви възможности за развитие на всяко дете.

     За възпитанието и обучението на децата в детското заведение се грижат  30 човека /директор, 12 учители, учител по музика, логопед, психолог и 15 непедагогически персонал /.

     Основните направления, по които работи нашата детска градина са: екологично възпитание, разумно хранене, здраве, спорт,  развитие на художествените и творчески заложби на децата, ранно чуждо езиково обучение  / английски език /,  компютърни и информационни технологии. Те провокират познавателния интерес на децата и стимулират  професионалното развитие и компетентности на учителите. В детската градина работят и външни специалисти – хореограф и треньор по лека атлетика. Резултатът от дейностите са  многобройни  участия  на децата в различни  инициативи организирани   във възпитателното заведение, на градско и национално  ниво- фестивали, карнавали, концерти , конкурси и др.

      От 2015г. ДГ №18 „Пчелица” е член на БД „Син флаг” и е част от международната мрежа Екоучилища.  Това ни дава възможността да работим успешно  по програмите „Учим за гората” и  „Екоучилища” на  Фондацията за екологично образование  /FЕЕ/. Участието на деца, учители и родители по тези програми е с проектите:

„Обичам и пазя гората и водата” -2015-2017г.

„Да намалим отпадъците” -2016-2018г.

„Да се храним разумно”- 2016-2018г.

„Лов на растения” -  2016-2019г.

Детското ни заведение има успешно реализирани и три  европейски образователни  проекта по секторна програма  Коменски:

2006-2009г.„Нашата околна среда и култура да ги открием заедно” с партньори, детски градини и училища от Латвия, Финландия, Испания и България;

2008 -  2010г.  „Дневникът от Европейското пътешествие на нашата кукла” с партньори от Полша, Италия, Испания, Румъния и Турция;

2009-2011-  „Земята е наша къщурка зелена” с партньори  от Полша, Турция, Италия, Румъния и България.

2017 па праграма Еразъм+ се реализира проект ТЕRRA VITA

От 2014г. са реализирани два международни еTwninng проекта „Снежинка”  и „Истории  с Lеgо” и три национални „Приказки чудесни в календари интересни” , „Сапунени мехурчета” и „Враг голям съм на боклука”.

Активни партньори в цялостната ни дейност  са  родителите на децата от детската градина, на които  винаги  сме разчитали.Сътрудничеството  с тях  и активното им включване  в прекия  възпитателно - образователен процес е в  полза на децата.